کلیسای اجناس اوراق و شکسته

  • 2017-06-21 10:07:35
همانطور که از نام آن پیداست، یک دسته آشغال و لوازم دور ریختنی این کلیسا را تشکیل داده اند. این مجموعه در سال 1988 توسط وینس هانمن ساخته شده و در طول سال ها، از طریق کمک های مالی مردم جهان گسترش پیدا کرده است. امروزه، بیش از 60 تن آشغال آن را تشکیل داده اند. چند سال پیش مسئولین در شهر آستین- تگزاس، در جهت تعطیل شدن آن تلاش کردند. بنا به اظهار نظر آنها، این نگرانی ها ناشی از زباله ی بیش از حد و به خطر افتادن ایمنی گردشگران بود.    گشت کامل در کلیسا زیاد طول نمی کشد. این مکان قطعا جای سرگرم کننده ای برای افراد  با تخیلات قوی است.از طرفی کودکان از گشتن در چنین مجموعه ای بسیار خرسند می شوند و شروع به بررسی دقیق اشیا اوراق شده آن می پردازند. مسئول کلیسا مدام به بازدید کنندگان در رابطه با لمس نکردن اشیا تذکر می دهد. ورودی این کلیسا رایگان است. و شما می توانید در هر فصلی از سال از آن دیدن فرمایید. اهدا وسیله به این کلیسا نیز آزاد است، شما می توانید در گسترش این مجموعه نیز شریک باشید.     ...
بیشتر...