قرارداد فروش خدمات مسافرتی خارج از کشور

 1. چنانچه تور به حد نصاب مورد نظر (حداقل 15) نفر نرسد کارگزار مجاز به ابطال آن، اعلام به مسافر یک هفته قبل از تاریخ اجرای تور و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشد.
 2. ساعت تحویل اتاق های هتل به هنگام ورود ساعت 2 بعدازظهر و تخلیه ساعت 11 صبح بوده که مسافر موظف به رعایت آن می باشد.
 3. در اطاقهای دو تخته ، تخت سوم از نوع سفری بوده که موقتا در اطاق دو تخته گذاشته می شود.
 4. مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشند.
 5. در خصوص امور مربوط به پروازهای هوایی با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضا رسیده است و نیز اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1995 در لاهه تصویب گردیده و همچنین مقررات مریوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.
 6. در صورتیکه مسافر به هر دلیل برای سایر مسافرین یا سرپرست گروه و یا راهنمایان محلی و کلیه کسانیکه در اجرای گشت نقش داشته مزاحمتی ایجاد نمایند و یا مرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران و یا کشور مربوطه گردد، سرپرست گروه موظف است بر حسب مورد تصمیم لازم را در خصوص این مسافر اخذ نموده و مراتب را جهت ضبط موضوع به کارگزار مجری گزارش نماید.
 7. در صورت بروز هر نوع اختلاف بین طرفین قرارداد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حکم مرضی الطرفین بوده و آرا صادره مورد توافق طرفین خواهد بود.
 8. در صورت انصراف کتبی مسافر از همراهی تور تا یک ماه قبل از پرواز معادل 20٪ قیمت کل تور و از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 30٪ قیمت کل تور و از سه هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل 50٪ قیمت کل تور ودر کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز معادل 70٪ قیمت کل تور یه عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر و مابقی وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد.
  8-1. در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده،مجاز به مراجعه به کارگزار جهت پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشد.
  8-2. کارگزار موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت کند.
 9. رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.
 10. حفظ اموال و مدارک شخصی به عهده مسافر بوده و در صورت مفقود شدن آن هیچ نوع مسئولیتی متوجه مدیر گشت و یا کارگزار نخواهد بود.
 11. چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد، مسافر بایستی مقدمات سفر خود را از قبل آماده نموده باشد.
 12. مسافر موظف است به هنگام ثبت نام معادل 50٪ هزینه کل تور را در قبال اخذ رسید پرداخت و تا یک ماه قبل از پرواز الباقی هزینه تور را تسویه نماید.
  12-1. تامین هزینه ارزی تور به طرف قانونی به عهده مسافرین می باشد.
 13. ارائه ضامن معتبر بر حسب نیاز گشت هایی که احتیاج به معرفی ضامن و یا ارائه ضمانتنامه معتبر دارد، از سوی مسافر الزامی بوده و در صورت درخواست سفارتخانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر و یا انگشت نگاری به منظور صدور روادید، مسافر باید با هماهنگی کارگزار در کنسولگری سفارتخانه ذیربط حضور یافته ودر مصاحبه شرکت نماید ودر صورت عدم حضور مسافر در وقت تعیین شده و یا عدم ارائه مدارک کافی در خواستی از سوی سفارتخانه که منجر به عدم دریافت روادید می گردد، جرائم منعقده در ماده 8 این قرارداد اخذ خواهد شد.
  13-1.در صورتیکه مسافر کلیه مدارک مورد نیاز را به موقع تسلیم و بر اساس ضرورت نیز در وقت مقرر در سفارتخانه مربوط حاضر و مراحل مختلف مصاحبه را انجام دهد ولی به هر علت، سفارت از صدور روادید وی خودداری نماید، مسافر حق هیچگونه اعتراضی نداشته و کارگزار موظف به استرداد وجه دریافتی پس از کسر 10٪ هزینه ریالی تور به عنوان هزینه های انجام شده به مسافر خواهد بود.
 14. مسافر موظف است در ساعات اعلام شده، در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حرکت تور، شخصا بایستی هزینه های مربوطه را جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه تور پرداخت نماید در غیر اینصورت کارگزار مربوطه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 15. در صورتیکه هنگام ابطال تور توسط مسافر روادید مسافر اخذ شده باشد، کارگزار مجاز به ابطال روادید مربوطه توسط مقامات سفارت صادر کننده روادید خواهد بود و جرائم ابطال تور بر اساس ماده 8 این قرارداد اخذ خواهد شد.
 16. در صورت افزایش ویا تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط و یا سایر خدمات، با ارائه مدارک مستند از سوی کارگزار مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار می باشد.
  16-1.چنانچه مسافر شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد، موظف به پرداخت هزینه ابطال خواهد بود.
 17. چنانچه مسافر ممنوع الخروج باشدویا در بدو ورود به کشوری مقامات محلی از ورود آن به کشور جلوگیری نمایند، مسافر ملزم به پرداخت جریمه های ماده 8 این قرارداد بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاری جهت بازگشت مسافر به کشور می باشد و هیچگونه مسئولیتی در این خصوص متوجه کارگزارنخواهد بود.اقامت در سالن ترانزیت تا زمان بازگشت و هزینه مربوطه به عهده مسافر می باشد.
 18. در صورتیکه برنامه ارائه شده توسط کارگزار در طول سفر عینا به اجرا گذاشته نشود مسافر مجازاست موارد را با ارائه دلایل مستدل به کارگزار اعلام نموده و کارگزار موظف به جلب رضایت مسافر می باشد و در صورت بروز اختلاف رای سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به عنوان حکم مورد پذیرش طرفین قرار می گیرد.
 19. کارگزار در خصوص عدم صدور روادید از سوی سفارتخانه ها برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته و چنانچه مسافرینی به صورت گروهی ثبت نام نموده و به دلایلی سفارتخانه مربوط از صدور روادید برای هر یک از آنان ممانعت بعمل آورد سایر مسافرین می بایست از گشت استفاده نموده و در صورت اعلام انصراف بایستی مطابق ماده 8 این قرداد جرائم متعلقه را پرداخت نمایند.
  19-1. در خصوص بستگان درجه یک ( مادر، همسرو فرزندان مجرد)50٪ هزینه جرایم متعلقه در ماده 8 این قرارد اخذ خواهد شد و در خصوص افرادی که موفق به اخذ ویزا نشده اند طبق تبصره ماده 13 عمل خواهد شد.
 20. مسافر متعهد است در طول استفاده از خدمات قید شده در این قرارداد کلیه ضوابط اعلام شده از سوی کارگزار را رعایت و در صورت وارد نمودن خسارت به هتل ها، رستورانها اماکن و وسائل نقلیه شخصا مسئول پرداخت خسارت می باشد و در صورت عدم تامین خسارت وارده کارگزار مجاز به استفاده از تضمین مسافر بر اساس مدارک مستند پس از کسب موافقت از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به عنوان حکم می باشد.

تعهدات کارگزار

21. کارگزار موظف است برنامه تور مورد قرارداد را در هنگام عقد قرارداد به مسافر ارایه نماید.

22. کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را بطور کامل و دقیق انجام داده و در صورت وقوع هر گونه پیشامد غیر منتظر از قبیل جنگ , شورش , اعتصاب شرایط جوی و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت و یا مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

23. کارگزار موظف است بیمه کامل را در مورد مسافر اعمال نموده ودر صورت بروز هرکونه حادثه ای در طول سفر مسافر می بایست بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.