مدارك لازم جهت اخذ ویزای روسیه
  • اصل پاسپورت (از تاریخ پرواز حداقل 6 ماه اعتبار)
  • 2 قطعه عکس 3*4(زمینه سفید-بدون عینک-سر و سرشانه و نگاه مستقیم)
  • بلیط
  • واچر هتل